0
Infiltratiekratten

Infiltratiekratten

Ook in Nederland worden de gevolgen van heftige regenbuien steeds sneller zichtbaar. Om dit grotere aanbod van regenwater af te voeren zijn natuurlijke oplossingen niet altijd geschikt. Daarom is het belangrijk om een robuuste en klimaatbestendige oplossing te hebben ter voorkoming van wateroverlast.
Infiltratie berekenen
Voordat je begint met infiltreren moet je eerst een regenwater infiltratie berekening maken. Zo weet je hoeveel infiltratiekratten je nodig hebt. Let hierbij op de volgende punten:

  • Bodemgesteldheid en grondwaterstand
  • Infiltratiekratten berekening

Bodemgesteldheid en grondwaterstand
Cruciaal voor het afkoppelen en infiltreren van regenwater is de tuin. Deze moet het regenwater van het verharde oppervlak of dak wel aan kunnen. Al het water moet op eigen perceel geborgen worden en mag geen overlast veroorzaken voor omliggende percelen. Daarnaast is de bodemgesteldheid van belang. Wanneer er klei of leem in de bodem zit wordt afkoppelen lastiger. Als de bodem een hoge grondwaterstand (50 centimeter onder maaiveld) heeft is afkoppelen geen optie. Wel kan de wateroverlast dan middels drainage voorkomen worden.

Het beste is om een lage grondwaterstand te hebben en een zanderige ondergrond, des te grover het zand hoe beter de doorlatendheid van de bodem. Ook moet goed gelet worden op het reliëf van de tuin. Het water stroomt altijd naar het laagste punt, dit wordt daardoor snel drassig. Daarnaast moet er minimaal één meter ruimte tussen de fundering en infiltratievoorziening zijn.

Infiltratiekratten berekening
De capaciteit van een infiltratievoorziening wordt berekend aan de hand van een infiltratiekratten berekening. Met een infiltratiekratten berekening weet je hoeveel millimeter neerslag je eerst zelf op moet vangen voordat dit aangeboden mag worden aan het riool / de straat. De belangrijkste factor is hierbij het dakoppervlak. Het aantal vierkante meters dak (horizontaal gemeten) wordt vermenigvuldigd met de bergingseis. Deze eis wordt meestal gesteld door de gemeente, is deze niet gegeven houd dan minimaal 40 millimeter aan, in verband met de extreme buien. Op deze manier wordt het aantal liters berging bepaald en wordt een infiltratievoorziening gedimensioneerd.

Ontdek de Wildkamp app!

Ontdek de Wildkamp app

Bestel altijd en overal eenvoudig online of gebruik de handige scanfunctie in de vestiging om sneller te winkelen.