0
Regenwatertanks

Regenwatertanks

Een regenwatertank wordt gebruikt voor de opvang en opslag van regenwater. Het voordeel van een regenwatertank is dat u het opgeslagen hemelwater milieuvriendelijk kunt hergebruiken, bijvoorbeeld voor het spoelen van het toilet, voor de wasmachine en beregening. Voor de opvang kunt u ook een regenton gebruiken, het voordeel van een regenwateropslagtank is dat deze een grotere inhoud heeft.
regenwatertanks

Formaat

Wildkamp heeft wateropslagtanks met een inhoud van 500 tot 50.000 liter. De benodigde inhoud is afhankelijk van het dakoppervlak en doelstellingen m.b.t. het hergebruiken van het regenwater.

Materiaal

De watertanks zijn gemaakt van beton of kunststof. De betonnen tanks zijn enorm sterk, de kunststof tanks met name licht en hierdoor handzamer.

Boven- of ondergronds

Er is de keuze tussen bovengrondse en ondergrondse regenwateropslagtanks. Keuze tussen beide wordt gemaakt op basis van beschikbare ruimte, bestaand regenwaterafvoersysteem en persoonlijke voorkeuren.