0
Pompstations

Professionele installaties, ondergronds

Voor het verpompen van licht-chemische en niet-explosieve vloeistoffen met vaste en vezelige delen uit draineerputten, kelders, tanks, wasplaatsen, helofytenfilters (voorbehandeld water) en riool. Tevens geschikt voor het verpompen van fecaliën.