0
Algenbestrijding

Algenbestrijding

In vijvers komen vaak draadalgen en zweefalgen voor. Draadalgen hechten zich vaak aan planten, waardoor deze niet kunnen groeien. Bij bijvoorbeeld zuurstofplanten is dit ongewenst omdat deze planten het water van zuurstof voorzien, wat nodig is voor de kwaliteit van het vijverwater. Zweefalgen zijn algen die zweven in het water en het vijverwater troebel maken en u hierdoor minder goed de vissen kunt zien. Ze worden daarom dan ook als ongewenst beschouwd. Het bestrijden van deze algensoorten wordt op verschillende manieren gedaan.

Draadalgen

Draadalgen kunnen op verschillende manieren bestreden worden.

Bestrijdingsapparaten
Met magnetisch geïnduceerde radiogolven die in het water worden gebracht door middel van wikkeldraden. Hierdoor wordt de stofwisseling van de draadalg verstoord, waardoor de algengroei afneemt.

Bestrijdingsmiddelen
Door toevoeging van bruistabletten of vloeistof aan het vijverwater die een werkzame stof afscheiden welke de algengroei bestrijden.

Zweefalgen

Zweefalgen kunnen bestreden worden met een UV-C apparaat. Bij een UV-C apparaat gaat het vijverwater met de algen langs een lamp, deze lamp geeft UV licht af, waardoor de algen vernietigd worden.

De benodigde capaciteit van het UV-C apparaat is afhankelijk van de vijverinhoud.