0
Skimmers

Skimmers

Voor een mooi aanzicht van de vijver is het belangrijk dat het wateroppervlak helder en vrij is van bladeren, takjes, zaadjes enz. Deze vervuiling kan ook schade aanbrengen aan planten en vissen als het naar de bodem zinkt. Door gebruik te maken van een skimmer houdt u het oppervlakte water schoon en helder.
Met een skimmer wordt het wateroppervlak ontdaan van vuil, zoals bladeren. Doordat het vuil wordt opgevangen wordt voorkomen dat het vuil in het filter of pomp terecht komt en zakt het niet naar de bodem. Vuil wat naar de bodem zinkt zal ontbinden met vervuiling van het vijverwater tot gevolg.

Een skimmer levert een grote bijdrage aan de helderheid van het water.