0
Wildkamp Water Weken

Landelijk Wildkamp Water Onderzoek 2020

“Wateronderzoek”

Uit onderzoek van Wildkamp blijkt dat ruim 66% van de ondernemers en consumenten meer overlast ervaart door droogte dan neerslag.
Opvallend is dat de uitkomst verschillend is per sector. Binnen de groene sector ervaart ruim 95% meer overlast door droogte, daarentegen ervaart de sector bouw & installatie meer overlast door neerslag.
De uitgebreide resultaten per sector zijn terug te vinden in het ‘Landelijk Wildkamp Water Onderzoek 2020’.

Wildkamp maakt gebruik vancookies