0
Schoonwater dompelpompen

Schoonwater dompelpompen

Wilt u schoon water verpompen, dan is bijna elke dompelpomp geschikt. Onder schoon water verstaan we water dat schoon en helder is. Het water bevat geen tot weinig vaste deeltjes zoals zand. Er zijn vele soorten schoonwater dompelpompen. Wij hebben onderscheid gemaakt in pompen met een lage, gemiddelde, hoge en extra hoge capaciteit, vlakzuig pompen, 12, 24, 230 en 400 Volt pompen.

dompelpompenDompelpompen met een lage capaciteit

Onder pompen met een lage capaciteit (0 - 10 m³) verstaan we pompen die maximaal 10 m³ per uur leveren.

Dompelpompen met gemiddelde capaciteit

Onder pompen met een gemiddelde capaciteit (10 – 20 m³) verstaan we pompen die maximaal 20 m³ per uur leveren.

Dompelpompen met hoge capaciteit

Onder dompelpompen met hoge capaciteit (20 – 50 m³) verstaan we pompen die maximaal 50 m³ per uur leveren.

Dompelpompen met extra hoge capaciteit

Onder dompelpompen met extra hoge capaciteit (> 50 m³) verstaan we pompen die meer dan 50 m³ per uur leveren.

Vlakzuigpompen

Vlakzuigpompen zijn pompen die een zeer geringe hoeveelheid water laten staan, ook wel dweildroog genoemd. Dit is het geval bij de Puddle Buddy en Ebara Optima en Best One, mits de Ebara Optima en Best One voorzien zijn van een Ebara vlakzuigring.

12 V, 24 V, 230 V en 400 V pompen

We hebben pompen met verschillende spanningen, zoals 12 V, 24 V, 230 V en 400 V.

Mantelgekoelde dompelpompen

Mantelgekoelde dompelpompen worden gebruikt op plaatsen waar de pomp lange tijd aanstaat, maar niet geheel onder water staat. Bijvoorbeeld bij het leegpompen van grote bassins, zwembaden.

Capaciteit

Een belangrijke factor voor de selectie van de juiste pomp is de capaciteit. Hiermee bedoelen we de hoeveelheid water per uur die verpompt moet worden. Aan de linker kant op deze pagina bevindt zich het filter capaciteit om het gewenste aantal m³/uur te selecteren.

Opvoerhoogte

Hiermee wordt de druk of kracht bedoeld die de pomp kan leveren om het water te verpompen. Voor de opvoerhoogte is het belangrijk te weten wat de lengte en diameter van de persleiding zijn en het aantal meters wat het water omhoog gepompt moet worden. Hoe langer de persleiding, kleiner de diameter en het aantal meter dat het water omhoog gepompt moet worden, des te minder druk/opvoerhoogte er overblijft om het water te verpompen. Dit heeft invloed om het aantal liters per uur dat de pomp zal verpompen en hiermee ook de pomp keuze.

Korrelgrootte/kogeldoorlaat

Korrelgrootte/kogeldoorlaat geeft de grootte van de vaste delen aan die een pomp kan verpompen.

Continu bedrijf

In sommige situaties is het belangrijk dat een pomp langere periodes (langer dan 3 uur achter elkaar) aaneengesloten kan draaien, ook wel continu bedrijf genoemd, dit is het geval bij de Homa H802-818, Homa C140 WA en C 135 W.

Door middel van de filtering in deze productgroep kunt u de pomp selecteren op basis van de gewenste capaciteit of opvoerhoogte.