0
Agrarische beregening

Agrarische beregening

Door klimaatverandering kennen we steeds langere perioden van droogte. Binnen de agrarische sector is beregening dan noodzakelijk om het gewas intact - oftewel groen te houden. Zodat het blijft groeien en de opbrengst van het gewas op peil blijft. Beregening kan zelfs voor meer opbrengst zorgen! Tijdens droge periodes afwachten is geen optie. Het gewas verdort en de opbrengst is minder of blijft uit. Met beregening zorg je voor het waarborgen van continuïteit. Voor agrarische beregening is specifieke kennis nodig. Een goede beregening bestaat uit een doordacht ontwerp, een goede aanleg, de juiste uitvoering en tijdig onderhoud. Onze waterspecialisten kunnen jou uitgebreid over dit stappenplan adviseren. 

Welke soorten beregening zijn er, welke mogelijkheden biedt agrarische beregening voor jouw situatie en hoe ziet een beregeningssysteem eruit? Wij leggen het je graag uit. De volgende thema's worden uitvoerig toegelicht: 

Agrarische beregening

Soorten beregening

Er zijn veel verschillende soorten beregening. Een manier van beregening die vroeger werd toegepast is het onder water zetten van percelen. Drastisch, maar effectief. Geulen werden gegraafd en opgevuld met water. Dit water zakt op een gegeven moment de grond in en komt bij de wortels van de plant. Deze aanpak wordt bijvoorbeeld nog steeds toegepast op rijstvelden. 

Een andere techniek zijn de bovengrondse sproeiers die tikkend ronddraaien. En de pivot systemen: een lange boom waaraan allemaal kleine sproeiers hangen. Het systeem kun je verrijden of blijft staan en draait rond. De meeste landen en velden zijn hier echter niet rond, in Nederland komt deze oplossing dan ook weinig voor.

Je kunt ook beregenen in de vorm van haspels of je kiest voor peilgestuurde drainage. Hierbij wordt gezorgd dat het grondwater op een bepaald peil blijft. Een veelvoorkomende beregeningoplossing is tegenwoordig druppelbevloeiing. Dit zijn buizen of slangen waar kleine druppeltjes water uitkomen. Kies als aandrijving voor een dieselpomp of voor energiezuinige elektrische pomp. 

Elektrische beregening

Door het toenemende neerslagtekort wordt beregening steeds noodzakelijker. Door deze ontwikkeling en de stijgende brandstofprijzen loont het de moeite om te investeren in elektrisch beregenen. Bij deze ontwikkeling in agrarische beregening wordt bewaterd met behulp van een elektrische pomp. Goedkoper en beter voor het milieu.

De meeste agrariërs halen met behulp van een pomp die wordt aangedreven door een trekker of dieselmotor oppervlaktewater uit de sloot en spuiten dat op het land. Een elektrische pomp is milieuvriendelijker en goedkoper dan diesel. Voor zoveel mogelijk rendement kun je kiezen voor een aansluiting op zonne-energie. Alleen de aanschaf van de pompinstallatie en de eventuele aanleg van een leidingsysteem  is een investering. Maar met de huidige energiekosten en de noodzaak voor beregenen betaalt deze aanschaf zich snel uit.

Daarnaast is een elektrische pomp veel onderhoudsarmer en minder arbeidsintensief. Je hoeft de pomp niet te verplaatsen en het is eenvoudiger om de installatie aan te sluiten op automatische beregening.

De voordelen van elektrisch beregenen zijn:

- Minder verbruik dan bij een dieselpomp
- Milieuvriendelijker: aanzienlijk minder co2 uitstoot, met name bij het gebruik van zonne-energie
- Praktischer in gebruik, eenvoudig in onderhoud. 

Een voorwaarde voor een werkende installatie is natuurlijk een elektriciteitsvoorziening in de buurt. Steeds meer boeren kiezen voor beregening door middel van zonnepanelen. De pomp staat dan op een vaste locatie en het water wordt via een leidingsysteem vervoerd naar de verschillende kavels. Uiteraard zijn er nog meer methodes mogelijk. Onze kenners adviseren je graag.

Volledig automatische beregening

Met de nieuwe technieken ligt volautomatisch beregening binnen handbereik. Bij dit systeem wordt door middel van sensoren de bodemvochtigheid gemeten. Deze sensoren staan in verbinding met de computer die die de kleppen aanstuurt wanneer er beregening nodig is en wanneer niet. Hiermee bespaar je veel water en energie. Doordat je beregend naar behoefte van de groeicyclus van het gewas gaat het gewas beter groeien. Met als gevolg een hogere opbrengst. 

Liever geen volautomatische beregening maar wel graag een seintje wanneer beregening nodig is? Maak dan gebruik van onze bodemvochtigheidssensor. Deze draadloze sensor meet de vochtigheid in de grond en geeft een signaal af op jouw telefoon of tablet wanneer het vochtigheidsniveau te laag is.  

Tijdelijke beregening

Onze tijdelijke beregeningssystemen zijn eenvoudig en snel aan te leggen en te demonteren. Een ideale oplossing voor het
tijdelijk beregenen van planten en gewassen. Deze methode wordt met name gebruikt bij sportvelden en in de landbouw en kwekerij. Denk aan toepassingen als uienteelt, lelievelden en aardbeienteelt. In ons assortiment tijdelijke beregeningssysteem bieden we de merken Humet en Dallai aan. Door het snelkoppelsysteem zijn de buizen en hulpsstukken snel en simpel te koppelen en ontkoppelen. Met de diverse hulpstukken kan een aansluiting gemaakt worden tussen de pomp en de snelkoppelbuizen. Via een 1” binnendraad aansluiting kan een sproeier, standpijp of andere aftakken gemonteerd worden. Aan het eind van de laatste buis wordt een eindstop geplaatst. De keuze voor een van deze merken is afhankelijk van verschillende factoren zoals materiaal en afstand tussen de sproeiers. 

Druppelbevloeiing

Druppelbevloeiing en driptape beregening komt steeds vaker voor binnen de agrarische sector. Bij druppelbevloeiing worden vaak buizen en slangen gebruikt. Bij driptape gaat het om een soort ‘tape’ waar gaatjes in zitten.

De voordelen van druppelbevloeiing en driptape: 

Waterbesparend
Druppelbevloeiing via druppelslang of driptape is waterbesparend, omdat het water heel gericht bij de plant wordt aangebracht. Water wordt daardoor direct opgenomen door de grond en de plant. Bij sproeien verdampt of verwaait een groot deel van het water. 

Beter doseren
Doseren gaat ook makkelijker. Je kunt de druppelbevloeiing goed aanpassen op verschillende plantensoorten, bijvoorbeeld door de hoeveelheid water en het aantal gaatjes. Er is dan geen sprake van verbranding bij het overdag beregenen of schimmelvorming bij ‘s avonds beregenen.

Effectief bemesten
Daarnaast is het mogelijk om bemesting toe te voegen. Voedingsstoffen kunnen aan het begin van de installatie worden toegevoegd, zodat ze langzaam worden toegediend bij de wortel van de plant. Dit is goed voor grond en drinkwater, omdat je effectiever bemest. Er komen zo minder meststoffen in het grondwater terecht.

Energiezuinig
Deze manier van beregenen gebruikt minder stroom. Omdat er minder druk nodig is, hoeft de pomp minder vermogen te hebben en hierdoor bespaar je energie.  

De druppelslang - het systeem

Een druppelslang is een slang met gaatjes die op precies dezelfde afstand van elkaar in de slang zitten. Het gaatje / de druppelaar bepaalt de waterafgifte. De afstand tussen deze gaatjes is ook van invloed op de waterafgifte. Vaak wordt deze methode toegepast op specifieke gewassen waarbij kleine, gerichte hoeveelheden water gewenst is. 

Drukcompenserend en niet druk-compenserend 

Er zijn diverse soorten druppelslangen zoals platte of buisvormige slangen. Slangen kunnen drukcompenserend zijn, of niet-drukcompenserend. Wanneer een slang niet drukcompenserend is, is de afgifte van het water niet hetzelfde. Zo kan het zijn dat je aan het begin van de slang een afgifte hebt van 1 liter per uur en aan het einde een afgifte van 0,6 liter per uur.

Bij drukcompenserende slangen is de waterafgifte altijd constant. In veel situaties is het wenselijk om overal evenveel water te hebben, het gewas vooraan moet immers net zo hard groeien als het gewas achteraan. In deze situaties is het advies om te kiezen voor drukcompenserende druppelslangen. 

Drukcompenserende druppelslang

+ Waterafgifte altijd constant
- Duurder in aanschaf

Niet-druk compenserende druppelslang

+ Minder duur in aanschaf
- Waterafgifte niet constant

Agrarische beregening - Peter
''In veel situaties is het wenselijk om overal evenveel water te hebben, in deze situaties adviseren we drukcompenserende druppelslangen.''
Peter Blaauwgeers, beregeningsspecialist Wildkamp
Agrarische beregening

Driptape versus ronde slangen

Driptape beregening wordt steeds vaker toegepast binnen de agrarische sector. Driptape gebruik je vaak voor één en soms twee seizoenen. Het ziet eruit als plat oprolbare tape. Driptape is kwetsbaar in gebruik, en gaat vaak minder lang mee als de drukcompenserende ronde slangen. Bij kwekerijen waar planten langer staan worden vaak de duurzame, ronde slangen toegepast. Betere kwaliteit en gaan dus langer mee. 

Driptape 

+ Makkelijk in gebruik
+ Minder duur in aanschaf
+ Zeer geschikt voor kortdurig gebruik
-  Minder geschikt voor langdurig gebruik

Ronde slang

+ Kwalitatief stevig materiaal
+ Geschikt voor langdurig gebruik
-  Duurder in aanschaf 

Het labyrint

Bij alle soorten druppelbevloeiing is het labyrint dat erin zit erg belangrijk. In het labyrint, waar het water door stroomt, zitten allerlei tandjes die zorgen voor een bepaalde stuwing en werveling. Deze ‘tandjes’ zorgen ook voor het verdelen van de waterdruk en dat het vuil niet in de gaatjes komt. In de constructie van de ‘tandjes’ zitten grote verschillen. 

Soorten driptape

Driptape is er in verschillende uitvoeringen en prijsklassen. Dit heeft te maken met de diktes qua slangen, hiermee moet je rekening houden bij het berekenen van je installatie(s). Dikkere slangen kunnen namelijk meer druk hebben. De keuze van het soort driptape is afhankelijk van veel verschillende factoren, zoals soort gewas en grondsoort. Laat je door ons adviseren zodat je de juiste keuze maakt. 

1. EXXtreme Tape
Het labyrint van eXXtreme Tape zit dicht bij elkaar en wordt als een soort plaktape op de volledige lengte in de binnenkant aangebracht. 

2. Druppellijn met platte druppelaar
Deze oplossing zie je veel in Nederland. Eigenlijk is dit geen echte tape, maar het wordt wel tape genoemd. De gaatjes liggen meestal verder uit elkaar. Aan de binnenkant vind je losse plaatjes om de 30, 40, of 50 cm die dienen als labyrint.


3. Traditionele druppelslang
Bij de traditionele druppelslang vind je het labyrint terug in een andere vorm, namelijk in die van een cilinder. Deze manier van druppelbevloeiing wordt gebruikt in meerjarige teelt, bijvoorbeeld bij boomgaarden of vaste wijngaarden. De slang moet namelijk langer meegaan, omdat de teelt 3 a 4 jaar ligt. De slang is dan ook dikker, waardoor deze minder snel beschadigt. 

Gaat het om (particuliere) tuinberegening? Dan wordt vaak deze traditionele druppelslang toegepast. De slang is drukcompenserend. 

Agrarische beregening

Het complete beregeningssysteem

Zonder water geen beregeningssysteem. Een waterbron is bijvoorbeeld een rivier.  Dan de pomp, die het water verder pompt. Je kunt kiezen voor het toepassen van een zandfilter, waarna het water in de buffertank komt. Het voordeel van een buffertank is dat je eventueel regenwater zou kunnen toevoegen. Vervolgens zie je de pomp die het hele beregeningssysteem voedt. In deze pomp moet een filtersysteem komen, het water moet gezuiverd worden. Dit is vooral bij driptape belangrijk, omdat gaatjes anders snel vervuild raken. Vanaf de pomp ga je naar de toevoerleiding, hoofdklep, fertigatie regelunit (voegt mest/voedingsstoffen toe), hoofdleiding en begint het beregenen via sproeiers of druppellijnen.Bemesting

Wij leveren de juiste onderdelen voor de automatisering van de bemesting. Hierdoor kunnen voedingsstoffen heel gericht toegevoegd en gedoseerd worden. Dit is een stuk efficiënter. Bij druppelbevloeiing krijg je precies de juiste hoeveelheid meststoffen op de juiste plek bij de plant. Je kunt dit de hele dag door doen.

“Efficiënter beregenen is meer dan alleen het toedienen van water, het gaat ook over het toedienen van mest.” 

 Rudolf van de Velde, beregeninsspecialist Wildkamp.


Agrarische beregening

Welke vorm van agrarische beregening past bij mijn situatie?

Welk soort driptape of druppelbevloeiing geschikt is voor jouw situatie hangt af van veel factoren. Zo is het van belang hoe ver de planten uit elkaar staan, het type gewas (het ene gewas heeft meer water nodig dan het andere) en de grondsoort. Ook is het afhankelijk van de huidige situatie.

Wat is de situatie?

Om tot de juiste oplossing te komen is het belangrijk de huidige situatie in kaart te brengen. Gaat het bijvoorbeeld om het beregenen van een perceel of kweekkast? Gaat het om een rechthoekig of glooiend perceel? Gaat het om een berg of dal? Welke afstanden moeten overbrugd worden met sproeiers of slangen? Op welke manier is er een bron aanwezig? Wat is er aan energie voor handen? Is het een vaste beregening die blijft liggen? Of moet het jaarlijks weggelegd worden en opnieuw neergelegd worden? Als deze vragen beantwoord zijn kun je een plan van aanpak (laten) maken. 

Wat is het grondsoort?

De grondsoort is erg belangrijk. Zware grond is kleigrond, hier zitten de deeltjes heel dicht op elkaar. Water blijft langer staan in klei. Zandgrond is een lichte grondsoort, daar trekt het water veel sneller naar beneden. Je ziet ook dat de spreiding hier veel kleiner is. Je zult op zandgrond dus ook veel meer moeten beregenen dan op klei grond. 
Wat is het gewas?

Daarnaast is het soort gewas ook belangrijk. Het ene gewas heeft meer water nodig dan het andere. Bovendien heeft het soort gewas te maken met het wel of niet mogen gebruiken van grondwater. Bij pootaardappelen bijvoorbeeld, mag je wel water uit de bron gebruiken, maar geen oppervlaktewater. Hier kunnen namelijk ziektes in zitten, dit is slecht voor de aardappel. Het voordeel van oppervlaktewater is de temperatuur. Grondwater is kouder. Het heeft beide zijn voor en nadelen. Sommige plekken hebben vrij zout grondwater, dit is ook niet geschikt voor veel gewassen. 

Agrarisch beregeningsplan aanvragen

Agrarische beregening is maatwerk. Van de stroomvoorziening tot het laatste punt van het beregeningssysteem. Wildkamp levert alle benodigdheden voor agrarische beregening. We helpen ook graag met tools en berekeningen. Denk aan een berekening voor een leiding vanaf pomp naar de weide.

Webinar Agrarische beregening terugkijken?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang een link om het webinar Agrarische beregening terug te kijken via mail. Sta je al ingeschreven? Laat ook dan jouw e-mailadres achter om het webinar te ontvangen.

Vraag onze kenners

Heb je vragen over artikelen of diensten of kun je ondersteuning gebruiken bij jouw project? Persoonlijk advies is bij Wildkamp altijd binnen handbereik. We staan graag voor je klaar om je te helpen. Samen komen we verder!

Live Chat

Stel direct jouw vraag aan één van onze kenners. Op werkdagen van 08:00 - 19:30 uur

Telefoon

Bel 0523 68 75 10 voor telefonische ondersteuning. Op werkdagen van 07:30 - 19:30 uur

WhatsApp

Voeg ons nummer 0523 687500 toe aan jouw contactlijst en stuur ons een appje. Op werkdagen van 08:00 - 19:30 uur

E-mail

Stuur een bericht naar verkoop@wildkamp.nl en we nemen contact met je op. Altijd antwoord binnen 1 werkdag

Ontdek de Wildkamp app!

Ontdek de Wildkamp app

Bestel altijd en overal eenvoudig online of gebruik de handige scanfunctie in de vestiging om sneller te winkelen.