0
Helofytenfilters

Helofytenfilters

Helfyten filter omschrijvingBiologische afvalwaterbehandeling d.m.v. een helofytenfilter
In Nederland zijn veel percelen welke geen aansluiting op het gemeentelijk rioleringstelsel hebben of zullen krijgen. De overheid heeft bepaald dat voor 1 januari 2005 elk pand in Nederland voorzien moet zijn van een rioolaansluiting of moet beschikken over een eigen waterzuivering (IBA). De term 'IBA' staat voor 'Individuele Behandeling Afvalwater'.

Het Hefytall® helofytenfilter is een IBA systeem en voldoet aan de hoogst haalbare norm in Nederland, te weten klasse 3B. Grote pluspunten van dit systeem zijn de hoge zuiveringsgraad, zeer lage energiekosten en geschiktheid van het systeem voor hergebruik van het water zodat in veel gevallen een nullozing gerealiseerd kan worden. Het Hefytall® systeem bestaat uit een voorbehandel-/pompput en een compact filterbed. Het benodigde oppervlak van het filter is afhankelijk van het aantal I.E's die er op lozen. De term I.E. staat voor het aantal personen. Wildkamp probeert door middel van deze brochure u een goed beeld te geven van het Hefytall® helofytenfilter.

Wat is een helofytenfilter?
Het Hefytall® helofytenfilter is een biologisch zuiveringssysteem gebaseerd op de werking van biologische, fysische en chemische processen, volgens IBA klasse 3B en toepasbaar voor alle onderliggende klassenindelingen. Bacteriën die zich in het huishoudelijke afvalwater afkomstig uit uw woning bevinden, komen, na te zijn voorbehandeld, in het filter terecht. In het filter heerst een voor bacteriën ideale leefomgeving, waardoor het proces optimaal zal functioneren. De in het filter geplaatste beplanting brengt met hun holle wortels zuurstof in het zandbed, zodat er naast een anaërobe- ook een aërobe-klimaat ontstaat. Dit is essentieel voor de optimale werking van het systeem omdat de stikstofverbindingen beide klimaten gebruiken voor de omzettingen. Door het toevoegen van fosfaatbindend materiaal is het filter nagenoeg in staat alle fosfaten te binden, alles volgens klasse 3B.

Het Hefytall® helofytenfilter is een zuiveringssysteem dat geschikt is voor het zuiveren van diverse soorten afvalwater, zoals o.a.:
 • Huishoudelijk afvalwater;
 • Huishoudelijk afvalwater gecombineerd met melkspoelwater;
 • Spoelwater van kippenstallen;
 • Spoelwater van champignonkwekerijen.

Voorbereiding
Ter bepaling van de dimensionering van het Hefytall® systeem is een inventarisatieformulier ontwikkeld, aan de hand waarvan Wildkamp een voorstel maakt voor de uitvoering van het systeem. Eventuele specifieke wensen, zoals bijvoorbeeld de vorm van het filterbed, kunt u hier reeds aangeven.

Opbouw
Het filter bestaat uit een bassin gevuld met o.a. drainage, grind, antiworteldoek, filtersubstraat, beplanting en de benodigde leidingsystemen. Bovenin het filter bevindt zich een bevloeiingssysteem. Dit systeem verdeelt het voorbehandelde afvalwater gelijkmatig over het filter. Het afvalwater gaat door de diverse lagen, langs de wortels, en komt gezuiverd in het draineersysteem aan wat zich onder in het filter bevindt. Deze voert het gezuiverde water af naar een controleput, waarna het water kan worden hergebruikt of geloosd.

Werking
Het huishoudelijk afvalwater stroomt via het voorbehandelcompartiment in het pompputgedeelte. Het voorbehandelde water wordt periodiek in het filter gepompt. Als de pomp stopt, vloeit het in de persleiding aanwezige water terug in het pompput-gedeelte om bevriezing te voorkomen. Het in het filter gepompte water zakt langzaam door het filter. De in het zandpakket aanwezige bacteriën zuiveren het water tot een zeer hoge kwaliteit. Het gezuiverde water wordt door de draineerleidingen afgevoerd naar de schoonwatercontroleput. Vanuit de schoonwatercontroleput vindt er afvoer plaats naar de sloot, infiltratievoorziening, hergebruikopslag of andere lozingsvoorziening.

Hergebruik
Het gezuiverde water uit een goed werkend filter is te gebruiken voor:

 • Spoelwater (bijv. toilet of wasmachine)
 • Beregening
 • Waswater (bijv. auto's of veestallen)

Onderhoud
Periodiek dient in de voorbehandeltank gekeken te worden i.v.m. controle van de drijvende en sliblaag. Als de drijvende of de sliblaag te dik wordt dient de tank leeggezogen te worden. Het water in de pompput mag geen vaste, drijvende of bezonken stoffen bevatten. Het mag wel troebel of bezonken stoffen bevatten. Het mag wel troebel zijn. De pomp dient gereinigd te worden en gecontroleerd op juiste werking. Jaarlijks dienen de bevloeiingsleidingen te worden gereinigd. Dit doet men d.m.v. het verwijderen van de einddoppen en de leidingen vervolgens door te spoelen. In het najaar dient het riet te worden afgemaaid en het maaisel van het filterbed verwijderd te worden. Bij vorst dient het filterbed afgedekt te worden. Desgewenst kan uit de controleput een watermonster worden genomen.

Technische infohelofytenfilter
Het Hefytall® helofytenfilter is een zuiveringssysteem dat werkt op natuurlijke basis. Het technische gedeelte voor een systeem tot 10 personen bestaat uit een dompelpomp met de volgende eigenschappen:

Materiaal pomp: Roestvast staal
Aansluitspanning: 230 Volt, 50 Hz
Vermogen: 400 Watt

Specifieke eigenschappen

 • Zeer lage energiekosten, slechts 0,1 kWh per dag voor een systeem van 5 personen. Dit is veel lager dan bij compact systemen.
 • Het gezuiverde water is uitermate geschikt voor hergebruik wat nullozing mogelijk maakt en waardoor geen heffingen betaald hoeven worden.
 • Uitermate geschikt voor wisselende belastingen, zoals het geval is bij o.a. melkveebedrijven, campings, champignon-kwekerijen en kippenstallen.
 • Effluent hoogte instelbaar tot maaiveld dus geen effluentput met pomp nodig, wat een besparing op aanschaf-, onderhoudskosten en energie oplevert.

Keurmerken
Bij TNO in Apeldoorn is een Hefytall® filter gebouwd, waarmee proeven zijn uitgevoerd. De bouw van het filter en de toegepaste materialen zijn uitgevoerd volgens Kiwa BRL K-10005. Het Hefytall® filter heeft inmiddels de KIWA-attestering volgens BRL K-10002 met goed gevolg doorlopen! Een half jaar lang is een filter door TNO beproefd en is aangetoond dat het onder uiteenlopende omstandigheden prima werkt.

Op het Hefytall® systeem zijn o.a. de volgende testen uitgevoerd:

 • Badwatertest;
 • Wasmachinetest;
 • 24-uur durende stroomstoringtest;
 • 50% - 125% belastingtest;
 • Vakantiestresstest;
 • Piekbelastingtest

Wildkamp heeft met het behalen van dit attest aangetoond dat het filter werkt en zorgeloos zuiveren van afvalwater kan realiseren.

TNO concludeert naar aanleiding van het testen van het Hefytall® helofytenfilter volgens de Kiwa eisen, voor klasse 3B, het volgende:

 • Het Hefytall® systeem vergt relatief weinig onderhoud en vertoont vrijwel geen storingen.
 • Het stroomverbruik is relatief laag en bedraagt 0,10 kWh/24h.
 • Het systeem langdurig is getest onder zeer wisselende weersomstandigheden en grote schommelingen in de buitentemperatuur (+30 °C tot -12 °C).

Dit gegeven, samen met de verkregen analyse resultaten, toont aan dat het Hefytall® helofytenfilter een bijzonder robuuste en betrouwbare IBA is.

Meer informatie over helofytenfiters? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Voor ons volledige assortiment kijkt u op www.wildkamp.nl/assortiment. Mist u iets ins ons aanbod? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier!

Informatie aanvragen

N.B.: Wanneer u deze pagina ingelogd bezoekt, zijn de velden van het contactformulier alvast voor u ingevuld.

Wildkamp maakt gebruik van cookies