0
Regenwaterinfiltratie

Regenwater opvangen door infiltratie

Regenwater niet langer afvoeren naar het riool, maar regenwater opvangen ondergronds. Daar gaat het om bij regenwaterinfiltratie. Het regenwater wordt afgekoppeld van het riool en in de grond geïnfiltreerd. Door infiltratie van regenwater wordt het riool minder belast. Op deze pagina lees je alles over regenwaterinfiltratie. We nemen je mee in het hele proces: van het moment dat de regendruppels op het dak vallen tot je dezelfde druppels kunt hergebruiken, bijvoorbeeld voor het sproeien van de tuin.

Het gaat hierbij om regenwater opvangen en hergebruiken rondom een woning. Zowel particulieren als bedrijven worden gestimuleerd regenwater af te koppelen. Ben je als overheid of gemeente geïnteresseerd in regenwaterinfiltratie en het slim omgaan met regenwater? Rawinso helpt gemeentes en overheden bij watermanagement. Van ondersteuning in bewustwording tot het uitrollen van een complete campagne.

Wat is infiltratie van regenwater precies, welke soorten regenwaterinfiltratiesystemen zijn er en wat is de werking van een regenwaterinfiltratiesysteem. Op deze vragen geven we je in dit artikel uitgebreid antwoord.

Wat is infiltratie van regenwater?

Bij regenwaterinfiltratie wordt het hemelwater opgevangen in de grond en niet langer afgevoerd naar het riool. Een infiltratiesysteem van regenwater kan zowel bovengronds of ondergronds plaatsvinden. Het hele traject: van afkoppelen tot het infiltreren is erg belangrijk. Naast het infiltreren van regenwater is het ook mogelijk regenwater te hergebruiken.

Soorten infiltratiesystemen voor regenwater

Er zijn verschillende manieren om regenwater te infiltreren. Hieronder vind je de meest gebruikte infiltratiesystemen.

 • Regenwatertanks en -putten: Je kunt regenwater opvangen in tanks of putten die ondergronds of bovengronds kunnen worden geplaatst. Dit opgevangen water kan langzaam in de grond sijpelen.
 • Infiltratiegoten, putten en -kolken: Deze systemen bestaan uit goten of kolken die regenwater opvangen en vervolgens geleidelijk in de grond laten infiltreren. Ze worden vaak gebruikt langs trottoirs, opritten en wegen.
 • Infiltratiekratten: ook wel infiltratiesystemen met kratten genoemd, zijn ondergrondse constructies die worden gebruikt om regenwater op te vangen en te infiltreren in de bodem. Ze zijn ontworpen om water te bufferen en te geleiden, waardoor het langzaam in de grond kan sijpelen. Infiltratiekratten worden vaak toegepast in stedelijke en stedelijke omgevingen waar ruimte schaars is en waar het verminderen van oppervlakteafstroming en overstromingsrisico's belangrijk is.
 • Regenwaterinfiltratie met drainagebuis: Regenwaterinfiltratie door drainage is een duurzame methode om regenwater op te vangen en te hergebruiken. Hierbij worden drainagebuizen ingezet om water in de grond te laten sijpelen. Dit helpt de belasting van het rioolsysteem te verminderen, overstromingen te voorkomen en het grondwater aan te vullen.

De voordelen van regenwater infiltreren

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. We krijgen vaker te maken met hittegolven en hevige neerslag. Dit zorgt voor watertekorten in droge perioden en wateroverlast tijdens piekbuien, zoals water dat blijft staan in de tuin of plassen op het terras. 

Gemeenten en waterschappen pakken deze problemen gezamenlijk aan. Er worden allerlei maatregelen genomen om bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden. Er zijn meerdere subsidies beschikbaar gesteld, zodat burgers kunnen helpen het verschil te maken. Eén van de oplossingen die gepaard gaat met de problemen rondom klimaatverandering is regenwaterinfiltratie. Met regenwaterinfiltratie voer je hemelwater af op eigen terrein. Het toepassen van regenwaterinfiltratie heeft diverse voordelen: 

 • Minder wateroverlast
 • Minder uitdroging van de bodem
 • Minder kosten voor jou als burger

Minder wateroverlast

Borrelende toiletten, straten die blank staan, ondergelopen kelders, rioolwater op straat, water dat blijft staan in tuinen en speelveldjes, vervuild rioolwater in sloten én onnodige zuivering van schoon regenwater; het wordt meer regel dan uitzondering als we niet ingrijpen. Naast extreme regenval ontstaat er door de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen ook meer wateroverlast. Hierdoor stroomt er meer regenwater rechtstreeks het riool in en wordt deze overbelast. Dat is jammer want met dit zogenoemde hemelwater valt veel te doen.

Minder uitdroging van de bodem

Aan de ene kant hebben we dus steeds vaker te maken met wateroverlast. Aan de andere kant maken we ook steeds vaker perioden van langdurige droogte mee. Er komt een tijd dat er geen water meer beschikbaar is voor het beregenen van landbouwgewassen en tuinen. Het is zonde om regenwater in droge tijden af te voeren via de riolering, terwijl de tuin om water schreeuwt. Regenwater afvoeren in de grond doe je met een infiltratiesysteem. De werking van infiltratiekratten zorgt ervoor dat water tijdens piekbuien wordt gebufferd, en het wordt geleidelijk afgegeven aan de grond dankzij het waterdoorlatend geotextiel. Dit zorgt ervoor dat het grondwaterpeil beter op niveau blijft en de bodem minder snel uitdroogt in droge periodes.

Minder kosten voor jou als burger

Wateroverlast (overbelast riool) kost geld en hier betalen wij allemaal aan mee, bijvoorbeeld via rioolheffing en waterschapsbelasting. De afvoer van hemelwater op eigen terrein bij een woning heeft veel invloed op wateroverlast in een woonwijk en wordt daarom ook flink gestimuleerd door gemeenten en waterschappen. Hoe beter wij dit zelf regelen, hoe minder we uiteindelijk hoeven te betalen. Samen dragen we ons steentje bij!

Slim omgaan met regenwater in 3 stappen

Regenwaterinfiltratie begint bij het afkoppelen van regenwater van de afvoerbuis, die normaal gesproken aangesloten is op het riool. Het afgekoppelde water kan vervolgens worden geïnfiltreerd, via één of meerdere infiltratiekratten.

 • Stap 1: Afkoppelen
 • Stap 2: Infiltratie
 • Stap 3: Hergebruiken

Stap 1. Regenwater afkoppelen

Door regenwater af te koppelen wordt het niet langer afgevoerd naar het riool, maar kan het behouden worden op eigen terrein om te hergebruiken. Dit voorkomt overbelasting van het riool tijdens hevige stortbuien.

Het afkoppelen van regenwater kan op verschillende manieren. Let hierbij wel op: de woning mag niet op een drukriool aangesloten zijn en mag er enkel regenwater afgekoppeld worden. Ook moet er gedacht worden aan de ontluchting van het riool. In Nederland gaat deze ontluchting namelijk via een stand- of regenpijp. Het onderbreken van de ontluchting in de regenpijp kan gevolgen hebben voor de ontluchting van de binnenriolering. 

Een handige oplossing hiervoor is de regenwater afkoppelset van Rawinso. Hiermee kun je eenvoudig, betaalbaar en probleemloos regenwater afkoppelen van het riool, waarbij er rekening wordt gehouden met de ontluchting van het riool en stankoverlast wordt voorkomen.

                                                                                      

Na afkoppeling moet het regenwater uiteraard op een goede manier afgevoerd worden, zodat er ook op eigen terrein geen overlast ontstaat. Dit kan door het water vervolgens te infiltreren, middels een infiltratiekrat.

 

Stap 2. Regenwater infiltreren

Door het langzaam verspreiden van regenwater in de grond ontstaat er minder wateroverlast, daarnaast is het beter voor het grondwaterpeil. Regenwater infiltreren kan op verschillende manieren:

 • Bovengronds; door verharde oppervlakte rondom een huis zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van gras, planten of grind.
 • Ondergronds; met een infiltratiesysteem. Dit kan met infiltratiebuizen en/of -kratten. De handige Do It Yourself infiltratiekratten maken het mogelijk eenvoudig aan de slag te gaan met het infiltreren van regenwater.

Infiltratie berekenen
Voordat je begint met infiltreren moet je eerst een regenwater infiltratie berekening maken. Zo weet je hoeveel infiltratiekratten je nodig hebt. Let hierbij op de volgende punten:

 • Bodemgesteldheid en grondwaterstand
 • Infiltratiekratten berekening
Bodemgesteldheid en grondwaterstand
Cruciaal voor het afkoppelen en infiltreren van regenwater is de tuin. Deze moet het regenwater van het verharde oppervlak of dak wel aan kunnen. Al het water moet op eigen perceel geborgen worden en mag geen overlast veroorzaken voor omliggende percelen. Daarnaast is de bodemgesteldheid van belang. Wanneer er klei of leem in de bodem zit wordt afkoppelen lastiger. Als de bodem een hoge grondwaterstand (50 centimeter onder maaiveld) heeft is afkoppelen geen optie. Wel kan de wateroverlast dan middels drainage voorkomen worden.

Het beste is om een lage grondwaterstand te hebben en een zanderige ondergrond, des te grover het zand hoe beter de doorlatendheid van de bodem. Ook moet goed gelet worden op het reliëf van de tuin. Het water stroomt altijd naar het laagste punt, dit wordt daardoor snel drassig. Daarnaast moet er minimaal één meter ruimte tussen de fundering en infiltratievoorziening zijn.

Infiltratiekratten berekening
De capaciteit van een infiltratievoorziening wordt berekend aan de hand van een infiltratiekratten berekening. Met een infiltratiekratten berekening weet je hoeveel millimeter neerslag je eerst zelf op moet vangen voordat dit aangeboden mag worden aan het riool / de straat. De belangrijkste factor is hierbij het dakoppervlak. Het aantal vierkante meters dak (horizontaal gemeten) wordt vermenigvuldigd met de bergingseis. Deze eis wordt meestal gesteld door de gemeente, is deze niet gegeven houd dan minimaal 40 millimeter aan, in verband met de extreme buien. Op deze manier wordt het aantal liters berging bepaald en wordt een infiltratievoorziening gedimensioneerd.

 Regenwater infiltratie berekenen? Wij kunnen je helpen!

Stap 3. (Regen)water hergebruiken

Het installeren van een infiltratiekrat zorgt ervoor dat het regenwater geleidelijk in de tuin verspreid kan worden. Daarnaast kun je een stap verder gaan door het regenwater op te vangen voor bijvoorbeeld het sproeien van de tuin of zelfs het doorspoelen van het toilet. Regenwater hergebruiken kan ook zeer eenvoudig met een regenton om bijvoorbeeld planten water te geven.

Groter aanpakken? Rawinso kan oplossingen op maat ontwikkelen. Denk hierbij aan een zuiveringssysteem, opslagsysteem en pompinstallatie. Op deze manier kan regenwater hergebruikt worden voor het sproeien van de tuin, het doorspoelen van het toilet of gebruikt worden voor de wasmachine.

Voorkom vuil in jouw infiltratiesysteem

Om te voorkomen dat er allemaal rommel en zand in jouw infiltratiesysteem komt, is het noodzakelijk om een vuilvangput zoals zandvangput en/of bladvanger toe te passen in jouw systeem. In deze putten bezinken de zwaarste delen, waarna het regenwater verder wordt afgevoerd. 

Brochure 'Gebruik regenwater slim'

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Rawinso? Vraag dan onze brochure ‘Gebruik regenwater slim’ aan! 

Starten met infiltreren? Wij helpen je!

Wij hebben een uitgebreid assortiment om het afkoppelen van hemelwater te realiseren. Daarnaast kunnen wij ook helpen met het adviseren en berekenen van de infiltratievoorziening. 

Assortiment regenwaterinfiltratie
Een complete infiltratievoorziening waarin regenwater wordt opgeslagen om bijvoorbeeld de tuin te beregenen of juist een simpele oplossing zoals een regenton om het hemelwater op te vangen? Ons assortiment bestaat uit een groot aantal uiteenlopende producten en duurzame oplossingen voor iedere situatie.

Vragen met betrekking tot het afkoppelen en infiltreren van regenwater kunnen in elke vestiging gesteld worden. Loop gerust eens binnen en vraag naar de mogelijkheden of neem contact met ons op!

Hulp nodig bij het aansluiten van jouw aangekochte infiltratiekratten? Ook daarbij kunnen we je helpen. Bekijk de video!Vraag onze kenners

Heb je vragen over artikelen of diensten of kun je ondersteuning gebruiken bij jouw project? Persoonlijk advies is bij Wildkamp altijd binnen handbereik. We staan graag voor je klaar om je te helpen. Samen komen we verder!

Live Chat

Stel direct jouw vraag aan één van onze kenners. Op werkdagen van 08:00 - 19:30 uur

Telefoon

Bel 0523 68 75 10 voor telefonische ondersteuning. Op werkdagen van 07:30 - 19:30 uur

WhatsApp

Voeg ons nummer 0523 687500 toe aan jouw contactlijst en stuur ons een appje. Op werkdagen van 08:00 - 19:30 uur

E-mail

Stuur een bericht naar verkoop@wildkamp.nl en we nemen contact met je op. Altijd antwoord binnen 1 werkdag

Ontdek de Wildkamp app!

Ontdek de Wildkamp app

Bestel altijd en overal eenvoudig online of gebruik de handige scanfunctie in de vestiging om sneller te winkelen.