0
Herroepingsformulier

Herroepingsformulier

INSTRUCTIES VOOR HERROEPING DOOR CONSUMENTEN

versie 22072014

Herroepingsrecht

Ben je consument dan heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (laatste) goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons Wildkamp B.V. (Postbus 93, 7700 AB Dedemsvaart, Nederland, emailadres: weborders@wildkamp.nl, faxnummer 0523-687508) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het herroepingsformulier, zie downloadlink hieronder, maar je bent hiertoe niet verplicht.

Wil je ons de herroeping van de overeenkomst elektronisch via onze website laten weten, dan kan dat ook. Je kunt het herroepingsformulier of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.wildkamp.nl. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij jou onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij wijzen je erop dat indien jij in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld met een verschillende leveringstermijn, de bedenktijd ingaat op de dag nadat je, of de vooraf door jouw aangewezen derde, de producten heeft ontvangen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd te weigeren.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Indien de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden, dan komen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor jouw rekening. Indien de kosten van het terugzenden van de goederen redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, dan worden deze directe kosten geraamd op een vooraf bepaald en gemeld maximum bedrag.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Download hier het herroepingsformulier incl. instructies

De voorwaarden die gelden voor herroeping staan vermeld in onze leveringsvoorwaarden. Klik hier om naar onze leveringsvoorwaarden te gaan.

Ontdek de Wildkamp app!

Ontdek de Wildkamp app

Bestel altijd en overal eenvoudig online of gebruik de handige scanfunctie in de vestiging om sneller te winkelen.