0
Privacybeleid

Privacybeleid

Inleiding

Wanneer je onze website bezoekt of contact met ons opneemt, wil je natuurlijk dat jouw privacy wordt gewaarborgd en jouw persoonsgegevens worden beschermd. En terecht. Bij Wildkamp doen we er alles aan om jouw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe wij dit doen.
Verwacht antwoord op vragen als:

 • Welke persoonsgegevens verzamelen we van jou?
 • Hoe gaan wij met deze persoonsgegevens om?
 • Voor welke doeleinden gebruiken we deze persoonsgegevens?
 • Delen we jouw persoonsgegevens met andere partijen, zo ja welke?
 • Welke rechten heb je?

Privacyverklaring

 • 1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

  Er zijn diverse persoonsgegevens die we van jou verzamelen, wanneer je onze website bezoekt, wanneer je contact met ons opneemt, een aankoop doet of één van onze vestigingen bezoekt. We maken hierbij onderscheid in: 

  • Persoonsgegevens die rechtstreeks worden verzameld
  • Technische persoonsgegevens via websitebezoek
  • Geolocatie persoonsgegevens

  1.1. Persoonsgegevens die rechtstreeks worden verzameld

  In verschillende situaties kunnen wij jou om persoonsgegevens vragen, of geef je zelf persoonsgegevens aan ons door. Voorbeelden zijn: 

  • Prijsopgave aanvragen
  • Offerte aanvragen
  • Contact opnemen via klantensupport
  • Aanmelden voor een Masterclass
  • Aanmaken online account (registratie)

  Deze persoonsgegevens hebben wij uiteraard van jou nodig om je van dienst te kunnen zijn, of het nu gaat om het voldoen van een aankoop of het beantwoorden van een support vraag. Het kan hierbij gaan om (een combinatie van) de navolgende soorten persoonsgegevens: 

  Identificatie-/contactgegevens: zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer(s) (vast/ mobiel) en fysiek adres (straat, plaats, provincie, postcode en/of land) en vergelijkbare contactgegevens, zoals factuuradres of bezorgadres. Aangevuld met bedrijfs-/organisatienaam, BTW nummer, KvK-nummer, SBI code indien van toepassing voor u.

  Registratiegegevens: deze persoonsgegevens voer je in bij het aanmaken van een account. Het betreft hier de datum van aanmaak van je account, je klantnummer, gebruikersnaam, accountwachtwoorden en beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor verificatie en accounttoegang.

  Aankoop-/transactiegegevens: gegevens over aangevraagde offertes, inkooporders die je plaatst en online aankopen die je doet, orderhistorie. Van klanten met een geregistreerd account houden wij ook informatie bij over vragen om inlichtingen over en bestellingen van onze producten en diensten en gegevens van betalingen aan en van jou.

  Contractpersoonsgegevens: details van jouw overeenkomst bij het aangaan van een overeenkomst met ons als productaanbieder, dienstverlener. Persoonsgegevens nodig voor onze zakelijke relatie.

  Financiële persoonsgegevens:  gegevens die nodig zijn om jouw betaling te verwerken wanneer je aankopen doet, zoals jouw bankrekeninggegevens of creditkaartgegevens. Creditkaartnummers, vervaldatum en de beveiligingscode van jouw betaalinstrument worden verwerkt door onze betalingsdienstaanbieders. Deze informatie wordt niet door ons opgeslagen en wordt verwerkt op een beveiligde omgeving door onze Payment Service Provider Ingenico. Ingenico ePayments is een Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) gecertificeerde organisatie.

  Wanneer u een krediet aanvraagt, verzamelen wij jouw (bedrijfs)informatie om de kredietwaardigheid en kredietdrempels bij kredietinformatiebureaus te evalueren. Alles met als doeleinde om het aankoopproces te vereenvoudigen.

  Interactiegegevens:  de inhoud van e-mails, berichten (chat, sms, WhatsApp), brieven of telefoontjes naar ons, alsmede feedback en productrecensies die je schrijft, of vragen en persoonsgegevens die je verstrekt voor klantenondersteuning.

  Voor onze chatfunctie gebruiken we Trengo. Gegevens zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres en gesprekshistorie worden opgeslagen in het systeem van Trengo. Trengo heeft hier een eigen GDPR/AVG reglement voor: Terms and Conditions. Daarnaast hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten met deze partij. Uiteraard worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden of gedeeld met derden.

  Wervingsgegevens: persoonsgegevens die worden ingediend in verband met een sollicitatie voor of vraag om inlichtingen over een vacature.

  Marketing- en communicatiegegevens: uw marketingvoorkeuren, persoonsgegevens verstrekt bij invullen van aanvraag- of aanmeldformulieren voor deelname aan acties of evenementen. 

  Voor nieuwsbrief inschrijvingen werken wij met een bevestigingsmail. Na de nieuwsbriefinschrijving ontvang je een bevestigingsmail waarin je de inschrijving ongedaan kunt maken.

  Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief stem je ermee in dat wij jouw e-mailadres verwerken, en deze koppelen aan een eventueel bestaand klantaccount. Zo kan het zijn dat jouw e-mailadres wordt gekoppeld aan andere klantgegevens, zoals sector en voorkeursvestiging. Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor het segmenteren en personaliseren van onze e-mail nieuwsbrieven.

  Sommige cookieontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen, zoals onder meer Clang, Opt-In Monster, Intershop en Squeezely. Voor zover mogelijk en noodzakelijk hebben wij een verwerkersovereenkomst met hen gesloten ter bescherming van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet (in alle gevallen) verantwoordelijk voor wat zij met deze informatie doen, daarvoor verwijzen wij je naar het privacy-beleid van deze partijen.

  Cameratoezicht/-beveiliging (CCTV): Een deel van onze verkoopvestigingen zijn voorzien van beveiligingscamera’s. Dat is van belang voor jouw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en producten. De CCTV-faciliteiten worden door Wildkamp bewaakt en beheerd. De camerabeelden worden na vier weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld in geval van een vermeend misdrijf of om een incident te onderzoeken.

  1.2. Technische persoonsgegevens via websitebezoek

  Wij verzamelen bepaalde gegevens over jouw bezoek aan onze website, zoals:

  Gebruiksgegevens: gegevens over hoe je onze website gebruikt, welke pagina’s je bekijkt, het aantal overgebrachte bytes, de koppelingen waarop je klikt, het materiaal waartoe je toegang krijgt, de datum en het tijdstip waarop je toegang krijgt tot de website en andere acties die zijn verricht op onze website.

  Opt-in Monster
  De tool Opt-in Monster maakt naast cookies ook gebruik van de lokale en sessie-opslag van jou als bezoeker in hun browser. Net als bij cookies worden deze voor geen enkel doel extern (derde partij) gebruikt. Ze zijn specifiek voor onze site en maken personalisatie mogelijk op basis van de interactie van jouw bezoeker met jouw site.

  Squeezely
  We maken gebruik van een customer data platform, genaamd Squeezely. Squeezely stelt ons in staat om advertenties in te kopen, te verkopen en te analyseren, met inbegrip van op interesse gebaseerde advertenties en advertenties gebaseerd op realtime-biedingen. Ook biedt het platform toepassingen voor optimalisatie van website content en het verzenden van commerciële e-mails. We verzamelen de informatie via cookies, beacons, tags, mobiele SDK's en soortgelijke technologieën.

  Informatie die in het platform is opgeslagen, wordt in het platform in niet-geaggregeerde vorm bewaard. Geaggregeerde data wordt gebruikt voor het rapporteren en analyseren van onze reclame, welke tevens wordt opgeslagen in het platform. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het privacy statement van Squeezely.

  Bedrijfsgegevens:Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze website bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. Ook gaat het hierbij niet om persoonsgegevens, maar om bedrijfsgegevens.

  Technische persoonsgegevens: zoals jouw Internet Protocol-adres (IP), het type, de mogelijkheden en taal van jouw browser en jouw besturingssysteem.

  Voor informatie over de cookies die wij gebruiken op onze website, kun je ons cookiebeleid lezen.

  1.3. Geolocatiegegevens

  Wij gebruiken geolocatiegegevens voor bijvoorbeeld het bepalen van uw dichtstbijzijnde vestiging mits je hier gebruik van maakt en toestemming voor geeft. Tevens wordt locatiedata geanonimiseerd gebruikt voor analyse van het gebruik van onze website.

 • 2. Waarvoor en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?

  Wij kunnen en zullen de persoonsgegevens die worden verzameld via onze website of wanneer je contact opneemt met ons, gebruiken voor verschillende doeleinden, die vanaf paragraaf 2.1 vermeld staan. 

  Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de diensten te kunnen uitvoeren, op jouw instemming of gebaseerd op het gerechtvaardigd belang om relaties te onderhouden omdat dit noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.

  Wanneer de wet dit vereist, zorgen wij ervoor dat er een rechtsgrond is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In de meeste gevallen is de rechtsgrond als volgt:

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en de diensten die wij verlenen aan jou;
  • de verwerking is noodzakelijk om onze wettelijke verplichtingen na te leven, met inbegrip van naleving van de van de geldende wetten, regelgevingen, verzoeken van overheidswege en verzoeken van overheidsinstellingen, opsporingsinstanties, rechterlijke bevelen of dagvaardingen;
  • de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens voor één of meer opgegeven doeleinden (bijvoorbeeld marketing); of
  • de verwerking is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te realiseren, bijvoorbeeld om onze website, producten en/of diensten te ontwikkelen en te verbeteren ten behoeve van onze klanten.

  2.1. Diensten, transacties en klantenondersteuning

  Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om diensten te leveren of om je aankopen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Het verwerken van bestellingen
  • Het behandelen van garantieclaims
  • Het beantwoorden van support mails
  • Het vereenvoudigen van het gebruik van onze website

  Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Uitvoering van de overeenkomst’. Daarnaast geldt ook de grondslag ‘Wettelijke verplichting’, bijvoorbeeld met als doel te voldoen aan de administratieve bewaarplicht van klantgegevens.

  2.2. Openen van account en kredietbeheer

  Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor je account, de activering, jouw contract en voor het mogelijk toekennen van krediet.

  Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Uitvoering van de overeenkomst’. Daarnaast geldt ook de grondslag ‘Wettelijke verplichting’, bijvoorbeeld met als doel te voldoen aan de administratieve bewaarplicht van klantgegevens.

  2.3. Betalingstransacties 

  Wij delen verkregen betalingsgegevens met banken en andere entiteiten die betalingstransacties voor ons verwerken of andere financiële diensten verlenen.

  Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Uitvoering van de overeenkomst’.

  2.4. Beheren en beschermen van onze activiteiten en website

  Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om onze activiteiten en onze website te beheren en te beschermen, zoals probleemoplossing, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van persoonsgegevens.

  Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Gerechtvaardigd belang’. 

  2.5. Verbeteren van onze activiteiten, website, producten en diensten

  Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om activiteitenanalyses uit te voeren of voor andere doeleinden die ons helpen om de kwaliteit van onze activiteiten, website, producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren. Bijvoorbeeld door onze website aan te passen aan jouw specifieke voorkeuren of interesses, de producten en diensten te identificeren die het best voldoen aan jouw behoeften, of de effectiviteit te meten van de advertenties die wij weergeven aan jou.

  Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Gerechtvaardigd belang’. Daarnaast kan ook de grondslag ‘Toestemming’ gelden, bijvoorbeeld wanneer je instemt met het cookiebeleid van onze website.

  2.6. Marketing en (e-)communicatie

  Wij mogen, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, persoonsgegevens gebruiken voor marketingcommunicatie die interessant kan zijn voor jou. Denk hierbij aan persoonlijke aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen, nieuws, enquêtes en acties gerelateerd aan een eerdere aankoop.

  Squeezely
  We gebruiken de persoonsgegevens die via het Squeezely-platform worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  • op interesse gebaseerde advertenties;
  • het aantal keren dat een gebruiker een bepaalde advertentie ziet beperken;
  • advertenties in een bepaalde volgorde weergeven;
  • advertenties aanpassen aan een bepaald geografisch gebied;
  • advertenties tonen op basis van inhoud van webpagina’s;
  • productvoorkeuren analyseren;
  • de inhoud van de website aanpassen volgens uw interesses;
  • het verzenden van commerciële e-mails;
  • rapporteren van geaggregeerde statistieken met betrekking tot bijvoorbeeld de effectiviteit van online reclamecampagnes.

  Wanneer we gegevens van het Squeezely platform verwijderen, blijft het deel van ons privacy- en cookiebeleid dat niet in verband staat met Squeezely van toepassing.

  Voor communicatie via e-mail bieden wij jou het recht van verzet en daarnaast in elke e-mail twee verschillende uitschrijfmogelijkheden. Afhankelijk van land en woonplaats, kunt je je ook afmelden voor andere typen marketingcommunicatie; neem hiervoor contact met ons op via avg@wildkamp.nl

  Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Gerechtvaardigd belang’. Daarnaast kan ook de grondslag ‘Toestemming’ gelden, bijvoorbeeld wanneer je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief.

  2.7. Sollicitaties voor een vacature

  In verband met een sollicitatie voor of vraag om inlichtingen over een vacature kun je ons persoonsgegevens verstrekken via onze website www.werkenbijwildkamp.nl, zoals een cv, professionele referenties, persoonsgegevens over opleiding en werkachtergrond. Wij en leden van onze groep kunnen deze persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van tewerkstellingsoverwegingen. Voor of tijdens een sollicitatie procedure kan er (mogelijk) een internetscreening worden uitgevoerd. Dit kan noodzakelijk of relevant zijn voor de organisatie en het uitvoeren van de functie waarop gesolliciteerd wordt.

  Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Gerechtvaardigd belang’. Daarnaast kan ook de grondslag ‘Toestemming’ gelden, bijvoorbeeld wanneer je toestemming geeft om persoonsgegevens voor een langere termijn dan 6 weken te bewaren.

  2.8. Handhaving wet- en regelgeving, geschillen en procesvoering

  Wij verwerken of delen de verkregen persoonsgegevens met derden indien vereist door de toepassing van of naleving van wet- en regelgeving, waaronder fiscale wetgeving, accounting wet- en regelgeving, fraudepreventie.

  Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken om fraude, inbreuken op intellectueel eigendom, schendingen van onze algemene voorwaarden, schendingen van de wet of ander misbruik van website te detecteren, te voorkomen en erop te reageren.

  Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om potentiële of feitelijke geschillen op te lossen, onze wettelijke rechten te verdedigen, te reageren op gerechtelijke procedures, te reageren op verzoeken van bevoegde (opsporings)instanties en meer in het algemeen om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen.

  Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Wettelijke verplichting’.

 • 3. Mogen wij persoonsgegevens anonimiseren?

  In overeenstemming met de wet kunnen wij jouw persoonsgegevens anonimiseren, zodat deze niet langer kunnen worden gebruikt om jou te identificeren. Geanonimiseerde gegevens worden niet beschouwd als persoonsgegevens en zijn dus niet onderworpen aan deze Privacyverklaring. Wij kunnen voor verschillende doeleinden geanonimiseerde persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen.

 • 4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

  De duur van de periode waarvoor wij jouw persoonlijke gegevens opslaan, varieert afhankelijk van het doeleinde van de verwerking en de wettelijke vereisten.

  4.1 Klantgegevens

  Zolang je klant bent van ons, slaan wij persoonsgegevens op die nodig zijn om jou producten en diensten te leveren of om de aankoop voor je te vereenvoudigen. In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet slaan wij jouw persoonsgegevens op voor marketingdoeleinden totdat je je hebt afgemeld voor het ontvangen van verdere direct marketing communicatie.

  4.2 Personeelsgegevens

  Als je een sollicitatie indient via onze website of website gerelateerd aan ons bedrijf, bewaren wij persoonsgegevens van jouw sollicitatie tot uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien je daarvoor toestemming geeft zullen jouw persoonsgegevens voor een langere termijn bewaard worden. 

  4.3 Overige persoonsgegevens

  In alle andere gevallen slaan wij persoonsgegevens op zolang dat nodig is om de doeleinden te verwezenlijken die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet, waarna deze worden geanonimiseerd (wanneer de van toepassing zijnde wet dat toestaat), verwijderd of vernietigd.

 • 5. Met welke partijen worden persoonsgegevens gedeeld?

  Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derde partijen in overeenstemming met de geldende wetten. Hieronder enkele voorbeelden.

  5.1. Onze bijbehorende bedrijven

  Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens voor zover redelijkerwijs noodzakelijk en toegestaan delen met tot de groep behorende bedrijven voor de doeleinden die worden uiteengezet in deze Privacyverklaring.

  5.2. Dienstverleners

  Wij kunnen persoonsgegevens delen met bedrijven waarmee wij een overeenkomst zijn aangegaan om namens ons diensten te verlenen, zoals het hosten van websites, het uitvoeren van enquêtes, het verwerken van transacties, het analyseren van onze website en het uitvoeren van analyses om de kwaliteit van onze activiteiten, website, producten en diensten te verbeteren. Wij eisen van deze dienstverleners dat ze de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens beschermen en jouw privacy waarborgen, dit wordt gewaarborgd door een verwerkersovereenkomst met deze partijen.

  5.3. Distributeurs, toeleveranciers en andere vertrouwde zakenpartners

  Wij kunnen informatie over aankopen verstrekken aan onze zakenpartners van wie jij een product of een dienst hebt gekocht, voor leveringsdoeleinden en beschikbaarheid van het product. De wettelijke grondslag hierbij is uitvoering van de overeenkomst.

  5.4. Openbaarmaking in verband met transacties

  In verband met jouw bestelling kunnen wij bepaalde persoonsgegevens openbaar maken aan financiële instellingen, overheidsinstanties en vervoers-,koeriersbedrijven of postdiensten die betrokken zijn bij de uitvoering van de transactie.

  5.5. Openbaarmaking om andere redenen

  Wij kunnen persoonsgegevens openbaar maken als de wet dat vereist of toestaat.

 • 6. Wat is verder handig om te weten?

  6.1 Koppelingen naar andere websites

  Onze website kan koppelingen bevatten naar websites, producten en diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor die websites, producten en diensten, hun beleid of hun verzameling of andere verwerking van uw persoonsgegevens. De praktijken van die derden met betrekking tot persoonsgegevens die via hun websites, producten of diensten worden verzameld, worden beheert door hun eigen privacy beleid. U kunt het privacybeleid van die derden naar eigen inzicht en behoefte raadplegen.

  6.2 Beveiliging

  Wij zetten ons in om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken uiteenlopende beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens te helpen beschermen. 

  Wel is het zo dat geen enkel informatiesysteem 100% veilig kan zijn en wij dus niet de absolute veiligheid van persoonsgegevens kunnen garanderen. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens die jij naar de website doorzendt, via netwerken waarover wij geen controle hebben, zoals internet en draadloze netwerken.

  De veiligheid en beveiliging van persoonsgegevens hangt ook af van jou. Wanneer wij je een gebruikersnaam en wachtwoord hebben gegeven (of wanneer je deze hebt gekozen) om toegang te krijgen tot onze website, ben je ervoor verantwoordelijk om die inlogreferenties vertrouwelijk te houden en deze niet aan anderen te onthullen.

  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze website, inclusief schade of virussen die jouw computerapparatuur of andere middelen kunnen infecteren.

  Hoewel we alle maatregelen hebben genomen om de betrouwbaarheid van de informatie op onze website te waarborgen, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of resultaten die kunnen worden verkregen, doorgegeven, opnieuw doorgegeven of verzameld door het gebruik van dergelijke informatie. In het bijzonder kan het gebruik van hyperlinks tijdens jouw bezoek aan onze website jou naar andere externe websites leiden voor toegang tot de gezochte informatie. We hebben geen controle over dergelijke servers en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van websites van derden.

 • 7. Wat zijn uw rechten?

  Jij hebt bepaalde rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens over jou die worden verzameld via onze website of wanneer je contact opneemt met ons. Als je een inwoner van de EER bent, kunnen de hieronder beschreven rechten op je van toepassing zijn. 

  7.1. Recht van inzage

  Je hebt het recht op inzage, toetsing en correctie van persoonsgegevens die zijn verzameld via onze website of wanneer je contact opneemt met ons. In sommige gevallen kun je dat doen door te gaan naar de pagina waarop je de persoonsgegevens hebt verstrekt. Je kunt ons helpen om de juistheid van uw persoonsgegevens te handhaven door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen op het gebied van jouw postadres, telefoonnummer of e-mailadres. 

  7.2. Recht van bezwaar

  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde type verwerkingsactiviteiten van ons bedrijf betreffende jouw persoonsgegevens. Als je daarvan gebruik wilt maken kun je voor onderstaande zaken de aldaar aangegeven weg volgen. Voor overige zaken adviseren wij jou contact met ons op te nemen via: avg@wildkamp.nl

  E-mail
  Je kunt je eenvoudig via elke e-mail uitschrijven. U ontvangt dan geen commerciële e-mails meer van ons. Transactionele e-mails, zoals het versturen van de bestelbevestiging, blijven noodzakelijk. Voor commerciële e-mails bieden wij het recht van verzet in een welkomstmail, waar je de mogelijkheid hebt om vooraf aan te geven onze commerciële e-mails niet te willen ontvangen.

  Telemarketing
  Wanneer je contact opneemt via avg@wildkamp.nl kun je aangeven dat je niet gebeld wilt worden. In dit geval leggen wij dit vast in ons systeem. Daarnaast kun je je zelf aanmelden voor het Bel-Me-Niet-Register.

  Reclame post (DM)
  Wil je bezwaar maken tegen het ontvangen van DM? Dan kun je de DM mailing retour sturen. Ook kun je dit aangeven in jouw dichtstbijzijnde vestiging of je kunt contact opnemen via avg@wildkamp.nl

  Wil je bezwaar maken tegen het ontvangen van enige vorm van direct marketing? Neem hiervoor contact met ons op. 

  Niet in ieder geval kunnen wij aan jouw verzoek voldoen, dat zullen wij dan altijd aan je melden met een toelichting waarom dat het geval is.

  7.3. Recht op gegevenswissing

  Je hebt het recht om te verzoeken om het wissen van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

  7.4. Recht van beperking

  Je hebt het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van je persoonsgegevens beperken, bijvoorbeeld wanneer de juistheid van de persoonsgegevens door je wordt betwist.

  7.5. Recht op overdraagbaarheid persoonsgegevens

  Je heeft het recht om jouw persoonsgegevens voor jouw eigen doeleinden te ontvangen en te hergebruiken. Dit staat bekend als het recht op dataportabiliteit en vereist van ons waar van toepassing dat wij je persoonsgegevens uit onze systemen verhuizen, kopiëren of doorgeven aan je of (waar technisch haalbaar) een door jou gekozen derde zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid ervan. 

  7.6. Recht om toestemming in te trekken

  Als je jouw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heb je het recht hebben om jouw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen. In het geval van e-mail kun je de toestemming eenvoudig intrekken door je uit te schrijven. 

  Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van verwerking tot op dat moment. Wij reageren op verzoeken van jou om jouw rechten uit te oefenen binnen de door de wet vereiste termijnen. Wanneer de wet dit toestaat, kunnen wij kosten in rekening brengen om jouw verzoek te uit te voeren. 

  Wil je van een van deze rechten gebruikmaken? Neem dan contact met ons op. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek. Mocht je een klacht hebben, neem dan gerust contact op met ons.

 • 8. Wat te doen bij vragen of klachten?

  Heb je vragen naar aanleiding van onze Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via onze klantenservice, of mail jouw vraag naar avg@wildkamp.nl

  Liever schriftelijk bezwaar maken? Wildkamp B.V. t.a.v. Compliance Officer, Postbus 93, 7700 AB Dedemsvaart.

  Wij verwerken jouw vraag, verzoek of klacht binnen 14 werkdagen en streven ernaar om te komen tot een passende oplossing. 

  Wijziging Privacyverklaring

  Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. Wanneer wij dat doen, herzien wij de datum “Laatst bijgewerkt” onderaan de Privacyverklaring.

  Laatst bijgewerkt op 13 januari 2020.

   


Cookies 

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.  

Wij gebruiken onderstaande soorten cookies:  

  • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.  
  • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.  
  • Marketing cookies: deze cookies maken het mogelijk om jou gepersonaliseerde advertenties te laten zien (via onze advertentiepartners).  

De cookies kunnen onder andere de volgende gegevens van jou verzamelen: 

  • Naam 
  • Login informatie 
  • Schermweergave opties 
  • IP-adres 
  • Cookie-ID 
  • Website- en klikgedrag 
  • Referrer-URL 
  • Gedrag binnen de applicatie 

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.  

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.  

 

Soort          

 

Cookie; Entiteit; waarborgen

 

Doel 

 

Bewaartermijn

Functioneel

 

Diversen: 

First party cookies met strikt functionele doeleinden. 

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de applicatie mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.

Max. 2 jaar

Functioneel

Google Tag Manager  

Google LLC, Verenigde Staten  

  Privacyverklaring  

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Sessie
Functioneel OptinMonster

Retyp LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring
Deze cookies registreren dat de bezoeker een terugkerende bezoeker is voor marketingdoeleinden. 11 jaar
Analytisch

Google Analytics  

Google LLC, Verenigde Staten  

Privacyverklaring   

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het gebruikersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld.

Max. 2 jaar
Analytisch

Visual Website Optimizer

Wingify Software Private Ltd., Verenigd Koninkrijk

Privacyverklaring

Voor beter inzicht in de gebruikerservaring op onze website en input voor verbeteringen op de website. Max. 1 jaar
Analytisch

Hotjar

Hotjar Ltd., Malta 

Privacyverklaring

 Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, op welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze applicatie te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP-adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen op landsniveau) en voorkeurstaal voor weergave van onze applicatie.  1 jaar
Analytisch

Leadinfo

Leadinfo B.V., Nederland 

Privacyverklaring

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, maken wij gebruik van de diensten van Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Leadinfo gebruikt het IP-adres van de zakelijke bezoeker om daarbij bedrijfsgegevens te verkrijgen uit openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel. Max. 2 jaar
Analytisch

Trengo

Trengo B.V., Nederland

Privacyverklaring

Identificeert de bezoekers bezoeken op verschillende apparaten om de chatfunctie op de website te optimaliseren.  Max. 2 jaar
Marketing

Bing Ads 

Microsoft corporation,  

Verenigde Staten  

Privacyverklaring

Bing is een dienst van Microsoft die het mogelijk maakt om advertenties te tonen bij de zoekresultaten van de Bing zoekmachine. Dit cookie wordt geplaatst om clicks en aanvragen op onze advertenties te kunnen meten om zo onze campagnes te optimaliseren. Ook kunnen we met dit cookie bezoekers die bepaalde pagina’s op onze website hebben bezocht, opnieuw bereiken via advertenties op sites van derden. Dit op basis van een gegenereerde unieke user-ID. Deze cookies maken het volgen van gebruikers mogelijk door synchronisatie van dit ID. Max. 1 jaar
Marketing

Facebook Custom Audience (Pixel) 

Facebook, Inc., Verenigde Staten 

Privacyverklaring

Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren bijvoorbeeld een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht adverteren en gepersonaliseerd te adverteren. Max. 3 maanden
Marketing

GA Audiences 

Google LLC, Verenigde Staten 

Privacyverklaring

De cookies van GA Audiences worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun online websitegedrag. Dit betekent dat (o.a.) klikgedrag wordt geregistreerd met het doel om effectiviteit te meten en websitebezoekers gepersonaliseerde content te laten zien.  Max. 6 maanden
Marketing

Google Ads (Conversion)  

Google LLC, Verenigde Staten   

Privacyverklaring

 

Cookies van Google worden gebruikt voor het experimenteren met de effectiviteit van advertenties over de websites.    

Cookies van Google Ads worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun online websitegedrag.   

Zodra er geen toestemming is verleend door de gebruiker worden er pings gestuurd in plaats van cookies. Dit heet Consent Mode. Deze pings geven enkel aan dat er een conversie heeft plaatsgevonden. Verdere informatie wordt niet opgeslagen. Deze pings worden ook verstuurd door Google Ads wanneer er wel toestemming is verleend.

Hier is de informatie met betrekking tot Consent Mode terug te vinden. Dit is onderdeel van Google Ads.

Max. 1 jaar
Marketing

Google DoubleClick   

Google LLC, Verenigde Staten  

Privacyverklaring

De cookies van Google DoubleClick worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker vast te leggen nadat ze een van de advertenties hebben waargenomen of erop hebben geklikt. Dit is om de effectiviteit van de advertentie zelf te kunnen beoordelen. Max. 1 jaar
Marketing

Google Dynamic Remarketing   

Google LLC, Verenigde Staten  

Privacyverklaring

De cookies van Google Dynamic Remarketing maken het mogelijk om bezoekers aan onze website die al eerder belangstelling hebben getoond, gericht te benaderen met op de persoon en diens interesses afgestemde advertenties in de Google zoekmachine en het Google Netwerk. Max. 1 jaar
Marketing

Google Ads (User Lists)

Google LLC, Verenigde Staten  

Privacyverklaring

Met de cookies van Google Ads (User Lists) wordt de interesse voor specifieke producten of evenementen bijgehouden van de gebruiker over verschillende websites. Met deze cookies is het mogelijk om de effectiviteit van advertenties te testen alsmede om ervoor te zorgen dat het mogelijk is om affiliate vergoedingen te kunnen betalen.  Sessie
Marketing

Squeezely

Squeezely B.V., Nederland

Privacyverklaring

Deze cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Er wordt onder andere bijgehouden of de gebruiker een ad blocker gebruikt, welke personalisaties de gebruiker heeft waargenomen en wanneer ze deze hebben waargenomen, wanneer gebruikers personalisaties wegklikken en welke toestemming de gebruiker heeft gegeven. Elke keer dat de gebruiker een nieuwe sessie aangaat wordt er een nieuw ID aangemaakt ter onderscheiding van voorgaande sessies.  12 maanden na laatste sessieIn- en uitschakelen van cookies
In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. Hieronder vind je per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe je cookies kan blokkeren of verwijderen. 
 

Wijziging Privacyverklaring
Wij kunnen het cookiebeleid wijzigen. Wanneer wij dat doen, herzien wij de datum “Laatst bijgewerkt” onderaan het cookiebeleid.

Laatst bijgewerkt op 24-05-2023.

Ontdek de Wildkamp app!

Ontdek de Wildkamp app

Bestel altijd en overal eenvoudig online of gebruik de handige scanfunctie in de vestiging om sneller te winkelen.