0
Regenwaterinfiltratie

Regenwaterinfiltratie

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Waterschappen en gemeenten nemen maatregelen om wateroverlast en droogte te voorkomen. Deze maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Alleen met hulp van burgers kan het verschil worden gemaakt. “Regenwaterinfilratie”

We krijgen vaker te maken met hittegolven en hevige neerslag. Dit zorgt voor watertekorten in droge perioden en wateroverlast tijdens piekbuien. Borrelende toiletten, straten die blank staan, ondergelopen kelders, rioolwater op straat, tuinen en speelveldjes, vervuild rioolwater in sloten én onnodige zuivering van schoon regenwater; het wordt meer regel dan uitzondering als we niet ingrijpen. Wateroverlast kost geld en hier betalen wij allemaal aan mee, bijvoorbeeld via rioolheffing en waterschapsbelasting. Het is goed te weten dat gemeenten samen met waterschappen allerlei maatregelen nemen om wateroverlast in woonwijken te voorkomen. Zij kunnen de overlast niet alleen oplossen, alleen met hulp van burgers kan het verschil gemaakt worden. Ook al is er nu misschien (nog) geen wateroverlast, de afvoer van water bij een woning heeft wel degelijk invloed op wateroverlast in een woonwijk.

Assortiment regenwaterinfiltratie

Last van water
Naast extreme regenval ontstaat er door de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen ook meer wateroverlast. Hierdoor stroomt er meer regenwater rechtstreeks het riool in. Dat is jammer want met dit zogenoemde hemelwater valt veel te doen. Afkoppelen van het riool is de methode om dit water in gebruik te nemen.

Last van droogte
Aan de ene kant hebben we dus steeds vaker te maken met wateroverlast. Aan de andere kant maken we ook steeds vaker perioden van langdurige droogte mee. Er komt een tijd dat er geen water meer beschikbaar is voor het beregenen van landbouwgewassen en tuinen. Het is doodzonde om regenwater in droge tijden af te voeren via de riolering terwijl de tuin om water schreeuwt. Het installeren van een infiltratiekrat zorgt er bijvoorbeeld al voor dat het regenwater geleidelijk in uw tuin verspreid kan worden. Daarnaast kunt u een stap verder gaan door het regenwater op te vangen voor bijvoorbeeld het sproeien van de tuin of zelfs het doorspoelen van het toilet.

Uw eigen regenwaterplan

Er zijn tal van manieren om het regenwater af te koppelen van het riool. Om te bepalen welke mogelijkheid het beste bij uw situatie en wensen past is het van belang te weten waar allemaal rekening mee gehouden moet worden.

 1. Geschiktheid van het huis
  De geschiktheid van het huis is zeker van belang. Zo mag de woning niet op een drukriool aangesloten zijn en mag er enkel regenwater afgekoppeld worden. Ook moet er gedacht worden aan de ontluchting van het riool. In Nederland gaat deze ontluchting namelijk via een stand- of regenpijp. Het onderbreken van de ontluchting in de regenpijp kan gevolgen hebben voor de ontluchting van de binnenriolering. Check daarom altijd of afkoppelen geen problemen creëert.

 2. Geschiktheid van de tuin
  Cruciaal voor het afkoppelen van regenwater is de tuin. Deze moet het regenwater van het verharde oppervlak of dak wel aan kunnen. Al het water moet op eigen perceel geborgen worden en mag geen overlast veroorzaken voor omliggende percelen. Daarnaast is de bodemgesteldheid van belang. Wanneer er klei of leem in de bodem zit wordt afkoppelen lastiger. Als de bodem een hoge grondwaterstand (50 centimeter onder maaiveld) heeft is afkoppelen geen optie. Wel kan de wateroverlast dan middels drainage voorkomen worden.

  Het beste is om een lage grondwaterstand te hebben en een zanderige ondergrond, des te groffer het zand hoe beter de doorlatendheid van de bodem. Ook moet goed gelet worden op het reliëf van de tuin. Het water stroomt altijd naar het laagste punt, dit wordt daardoor snel drassig. Daarnaast moet er minimaal één meter ruimte tussen de fundering en infiltratievoorziening zijn.

 3. Capaciteit bepalen
  De capaciteit van een infiltratievoorziening wordt berekend aan de hand van het dakoppervlak. Het aantal vierkante meters dak (horizontaal gemeten) wordt vermenigvuldigd met de bergingseis. Deze eis wordt meestal gesteld door de gemeente, is deze niet gegeven houd dan minimaal 30/40 millimeter aan, in verband met de extreme buien. Op deze manier wordt het aantal liters berging bepaald en wordt een infiltratievoorziening gedimensioneerd. Een berekening van de benodigde infiltratievoorziening kan door Wildkamp worden gemaakt. 

Alles voor regenwaterinfiltratie

Wij hebben een uitgebreid assortiment om het afkoppelen van hemelwater te realiseren. Daarnaast kunnen wij ook helpen met het adviseren en berekenen van de infiltratievoorziening. Een complete infiltratievoorziening waarin regenwater wordt opgeslagen om bijvoorbeeld de tuin te beregenen of juist een simpele oplossing zoals een regenton om het hemelwater op te vangen? Ons assortiment bestaat uit een groot aantal uiteenlopende producten en duurzame oplossingen voor iedere situatie. Een regenton aansluiten? Bekijk hieronder hoe je een regenton in een aantal stappen eenvoudig zelf aansluit.Assortiment regenwaterinfiltratie

Vragen met betrekking tot het afkoppelen van regenwater kunnen in elke vestiging gesteld worden. Loop gerust eens binnen en vraag naar de mogelijkheden of vul het formulier hieronder in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Voor ons volledige assortiment kijkt u op www.wildkamp.nl/assortiment. Mist u iets ins ons aanbod? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier!

Informatie aanvragen

N.B.: Wanneer u deze pagina ingelogd bezoekt, zijn de velden van het contactformulier alvast voor u ingevuld.

Wildkamp maakt gebruik van cookies